Darka pune

Organizim promovimesh  te ndryshme

Palma Nova Resort ofron një sallë pritjesh për rreth 270 të ftuar dhe me një hapsirë të madhe funksionale.

 

Gallery Thumb II

Salla e konferencave

Salla e Koferencave dhe Promocioneve gjendet në zemër të resortit, më një shërbim të plotë të bufesë dhe barit. Me këtë hapsirë në dispozicion për takime, salla promovimi/konferencash Palma Nova Resort ju ofron një ambjent të nxëni ndryshe, me tipare që i përshtaten si konferencave/promovimeve të medha dhe atyre të vogla, me dritë natyrale apo të aplifikuar. Ambjentet për pushime midis sesioneve janë organizuar në formë të tillë që programet të kenë një rrjedhshmëri natyrale nga njëri sesion tek tjetri. Gjithashtu, suportojmë konferenca/promovime me të gjthë game e pajisjeve të nevojshme teknologjike dhe me staf të mirëtrajnuar.